Systemy antypoślizgowe

Do systemów antypoślizgowych zaliczamy między innymi układy takie jak ABS, ASR, ESP.

- Układ ABS odpowiedzialny jest za przeciwdziałanie blokowaniu kół podczas hamowania, dzięki czemu pojazd zachowuje sterowalność i stabilność również w przypadku, gdy poszczególne koła poruszają się po nawierzchni o różnym współczynniku przyczepności.

- Układ ASR będący rozwinięciem układu ABS. Wykorzystuje całe jego oprzyrządowanie wprowadzając dodatkową funkcjonalność w postaci zapobiegania "buksowaniu" kół podczas przyspieszania.

- Zwieńczeniem działań konstruktorów jest układ ESP, którego zadaniem jest (w dużym skrócie) zapobieganiu poślizgom bocznym.

Działanie ESP polega na przyhamowywaniu odpowiedniego koła lub kół, co pozwala wywołać odpowiednio ukierunkowany moment, przeciwny do momentu próbującego obrócić samochód wokół pionowej osi, powstałego zazwyczaj na skutek błędu kierowcy. Na dołączonej ilustracji widzimy, porównanie ruchu pojazdu z systemem ESP i bez niego. Sterownik układu ESP na bieżąco monitoruje aktualny i zamierzony tor jazdy pojazdu, ingerując, gdy zostanie wykryty uślizg. Do całego procesu wykorzystywane są między innymi: czujnik kąta skrętu kierownicy, czujnik momentu przyłożonego do koła kierownicy, czujnik przyspieszenia bocznego, czujnik prędkości obrotu wokół pionowej osi pojazdu , czujniki prędkości obrotowej kół. Miejmy jednak na uwadze, że system ma swoje ograniczenia w postaci praw fizyki, których oszukać nie sposób...

ECUtronic © 2016      inż. Michał Gawroniak      tel. 795-74-74-21 | 510-240-481            Ogólne warunki naprawy

Content